Công ty xây dựng mà bạn có thể tin tưởng

 

Công ty xây dựng của chúng tôi cung cấp hàng loạt các hoạt động rộng lớn, không chỉ phối hợp xây dựng, cung cấp nguồn vật tư xây dựng, tất cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện, quản lý công trình xây dựng, cũng như việc chuẩn y thu nhận công trình xây dựng. 

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi xếp hạng trong số các công ty luôn phát triển mở rộng, tất cả các dịch vụ chúng tôi cung cấp đều dựa trên các yêu cầu riêng của từng khách hàng. Đối với mỗi dự án, chúng tôi đặt trọng tâm vào việc thực hiện chất lượng cao, kết quả công việc của chúng tôi luôn luôn làm khách hàng hài lòng.

Liên hệ

Stavbostav s.r.o.
Bystrá nad Jizerou 9
513 01 Bystrá nad Jizerou

+420 773 901 838
+420 725 880 894
info@stavbostav.cz

Công ty ID: 01940660
Số đăng ký thuế VAT: CZ01940660