TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi xếp hạng trong số các công ty luôn phát triển mở rộng, tất cả các dịch vụ chúng tôi cung cấp đều dựa trên các yêu cầu riêng của từng khách hàng. Đối với mỗi dự án, chúng tôi đặt trọng tâm vào việc thực hiện chất lượng cao, kết quả công việc của chúng tôi luôn luôn làm khách hàng hài lòng.

Liên hệ

Stavbostav s.r.o.
Bystrá nad Jizerou 9
513 01 Bystrá nad Jizerou

+420 773 901 838
+420 725 880 894
info@stavbostav.cz

Công ty ID: 01940660
Số đăng ký thuế VAT: CZ01940660